Seznam

Téma:Grafické zobrazení měřených dat a jejich geometrická aproximace
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:1. Proveďte měření vybraných psychosomatických veličin operátora v klidu, zátěži a opětné relaxaci
2. Zobrazte průběžně dynamiku všech tří stavů (klidový, zátěžový a relaxační) testované osoby vždy trojicí změřených psychosomatických veličin jednotlivých orgánů v čase.
3. V axonometrické projekci proveďte aproximaci prostorových útvarů jednoduchými geometrickými tělesy (koule, rotační elipsoid apod.)
Vypsáno dne:05.09.2011