Seznam

Téma:Sekvenční genetické algoritmy
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se se základními principy genetických algoritmů.
Implementujte genetický algoritmus s více populacemi zapojenými sekvenčně za sebou.
Na základě experimentů analyzujte vlastnosti tohoto algoritmu a porovnejte jej s paralelními genetickými algoritmy.
Vypsáno dne:18.09.2006