Seznam

Téma:Operátor v Matlabu
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:V prostředí Matlab - Simulinku modelujte a simulujte děje, kterým je operátor vystaven při psychické zátěži. Využijte k tomu vhodné toolboxy (fuzzy, neuro, control atd.)
Vypsáno dne:05.09.2011