Seznam

Téma:Porovnání existujících multiagentních platforem
Vedoucí:Ing. Milan Rollo Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:V současné době existuje množství platforem pro vývoj multiagentních systémů. Cílem práce je porovnat jejich vlastnosti - podpora mobility agentů, bezpečnost, kompatibilita se standardy FIPA, podpůrné nástroje pro vývoj apod.
V rámci práce bude úkolem i implementace jednoduchých agentů, případně porovnání výkonu jednotlivých platforem (rychlost komunikace, množství současně spuštěných agentů).
Vypsáno dne:10.01.2007