Seznam

Téma:Simulace v prostředí multiagentních systémů
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit různé metody pro simulaci výrobních procesů v prostředí multiagentních systémů. Nové metody budou integrovanány a odzkoušeny na sysému SimPlant vyvinutém v jazyce JAVA pomocí platformy A-Globe.
Vypsáno dne:09.09.2005