Seznam

Téma:Integrace JADE agenta a Web Services
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Cílem je najít a popsat metodiku (design pattern) jak spojit komunitu JADE-agentů se serverem poskytujícím web-services. Popsat technické omezení a možnosti takového spojení. Prakticky ukázat na serveru WASP od firmy Systinet.
Vypsáno dne:09.09.2005