Seznam

Téma:Efektivní implementace interpolace obrazové funkce
Vedoucí:Ing. Martin Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Interpolace obrazové funkce je jedna ze základních metod digitálního zpracování obrazu. Jejím cílem je získání hodnoty obrazové funkce v libovolném bodě digitálního obrazu, typicky s~neceločíselnými pixelovými souřadnicemi. Jedná se tedy o~aproximaci původní spojité obrazové funkce, jejímž navzorkováním vznikl digitální obraz. Základní využití interpolace nalezneme při geometrické transformaci obrazu.

Úkolem práce je seznámit se s metodami interpolace digitálního obrazu (zejména lineární, kubické a splinové; literaturu dodá vedoucí práce) a navrhnout a realizovat efektivní implementaci, včetně podrobné dokumentace.

Očekává se implementace v C nebo C++ pod Matlabem (MEX funkce).
Vypsáno dne:30.10.2007