Seznam

Téma:Vizualizace trojrozměrného modelu prostředí
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou vytváření modelů prostředí pro mobilní robotiku. Navrhněte vhodné struktury pro reprezentaci semiprostorových dat (extenze dílčích 2D dat do třetího rozměru). Pomocí OpenGL naimplementujte vizualizační nástroj pro interaktivní zobrazování trojdimenzionálního modelu prostředí.
Vypsáno dne:28.06.2007