Seznam

Téma:Programové rozhraní pro Matlab a digitální kamery v Linuxu
Vedoucí:Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:multicam_logoNaprogramujte funkci, která zprostředkuje Matlabu on-line signál z digitální kamery. Primárním zdrojem dat budou FireWire kamery, jako např. Fire-i kamera nebo USB kamery. Open-source knihovny a programy, jako např. Coriander, jsou volně k dispozici.

Rozhraní by mělo být transparentní a nezávislé na typu připojené kamery. Součástí rozhraní bude i možnost ovládání parametrů kamery.

Domácí stránka projektu.

Práce má implementační charakter a je vhodná pro studenta s kladným vztahem ke GNU/Linuxu a OpenSource obecně.
Vypsáno dne:31.10.2007