Seznam

Téma:Oscilometrický tonometr s USB a GSM modulem
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s klasickými metodami vyhodnocování krevního tlaku (palpační, auskultační, oscilometrická) a poté navrhněte a realizujte přípravek pro měření tlaku krve oscilometrickou metodou

a) s možností přenosu dat do PC pomocí USB modulu
b) s možností bezdrátového přenosu dat na vzdálený PC pomocí GSM modulu

Při realizaci dbejte na bezpečnostní požadavky z hlediska použití v klinické praxi.
Vypsáno dne:02.09.2005