Seznam

Téma:SW pro vyhodnocení oscilometrických pulsací krevního tlaku
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc., Ing. Vratislav Fabián
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s klasickými metodami vyhodnocování krevního tlaku (palpační, auskultační, oscilometrická) a poté v programovém prostředí Matlab realizujte:

a) vyhodnocení krevního tlaku oscilometrickou metodou
b) klasifikujte pomocí metod umělé inteligence dostupná data do různých skupin podle cévních a srdečních chorob a poté sestavte algoritmy, pomocí nichž budete vyhodnocovat hodnoty tlaku krve pro dané kategorie
c) navrhněte algoritmy na výpočet dalších hemodynamických veličin (tepový objem, celkový odpor krevního řečiště atd.) podle dostupné literatury
Vypsáno dne:02.09.2005