Seznam

Téma:Art Gallery Problem
Vedoucí:doc. Ing. Jan Faigl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou hlídání galerie - Art Gallery Problem, ve které je cílem rozmístění strážců v prostředí reprezentované polygony. Úkolem strážců je hlídat prostor ze svých statických pozici. Variantami tohoto problému jsou strážci s omezeným pozorovacím úhlem a dosahem, pohyblivý strážci nebo takzvaní hlídaní strážci, kteří kromě střežených cennosti se hlídají navzájem. Nastudujte vybrané algoritmy pro konkrétní variace tohoto problému, algoritmy implementujte. Výsledky řešení těchto problému jsou aplikovatelné na rozmísťování robotu nebo tvoření komunikačních sítí.files/agp_all.png
Vypsáno dne:02.10.2012