Seznam

Téma:Multiagentní systém pro distribuovanou spolupráci
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Návrh a implementace systému umožňující distribuovanou spolupráci v heterogenním prostředí s omezením centrálních prvků. Vývoj modulů pro distribuované plánování termínů a schůzek, výměnu dokumentů a správu úkolů. Systém bude implementován v jazyce JAVA pomocí existující agentní platformy.
Vypsáno dne:09.09.2005