Seznam

Téma:Analýza polygonálních map
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Navrhněte kritéria pro analýzu a klasifikaci polygonálních map používaných v mobilní robotice pro plánování pohybu. Zaměřte se na charakteristiky prostředí ve smyslu „prázné – strukturované – velké překážky – shluk malých překážek – mapa jedné místnosti – mapa s více místnostmi a chodbami … „ atd. Implementujte algoritmus využívající navržená kritéria, proveďte experimenty na různých typech prostředí a výsledky vyhodnoťte.

Požadované znalosti: Java, C++
Podklady: dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:12.09.2005