Seznam

Téma:Genetický algoritmus CHC
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Naimplementujte CHC genetický algoritmus pro potřeby testování. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecích.
Vypsáno dne:18.09.2006