Seznam

Téma:Evoluční algoritmy pro dynamické optimalizace
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Naimplementujte určený evoluční algoritmus pro potřeby testování na úlohách z oblasti dynamických optimalizací. Program by měl umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových úsecich.
Vypsáno dne:18.09.2006