Seznam

Téma:Evoluční algoritmy využívající koncept stárnutí
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Naimplementujte evoluční algoritmus používající koncept stárnutí jedinců v populaci. Program by měl sloužit pro potřeby testování a měl by umožňit
- jednoduché definování testovacího problému,
- testování v dynamicky měnícím se prostředí,
- výběr z předdefinovaných pozorovaných statistik,
- ukládání výsledků experimentů do souboru po volitelných časových usecích.
Vypsáno dne:18.09.2006