Seznam

Téma:Shlukování pomocí přírodou inspirovaných metod
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D., Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:- Particle Swarm Optimization je optimalizační technika inspirovaná pohybem a chováním hejn živých organizmů (např. ptáků, ryb...)
-proveďte rešerši využití PSO pro shlukování
-testujte metodu a porovnejte výsledky s dalšími přístupy
Vypsáno dne:02.11.2007