Seznam

Téma:Hopfieldova síť z pohledu simulací umělého života
Vedoucí:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:1)Zabývejte se studiem chování sítě interagujících elementů dle Hopfieldova modelu [1].
2)Implementujte diskrétní Hopfieldovu síť s elementy v pravidelné pravoúhlé mřížce. Modifikací struktury, či aktivační funkce elementů vytvořte varianty této sítě:
- propojte elementy pouze v rámci 8-mi či 24 okolí
- aktivační funkce každého elementu navíc zpracovává svůj předchozí stav
3)Porovnejte časový vývoj náhodně inicializované sítě a jejích modifikací. Výsledky experimentu vyhodnoťte v kontextu simulací umělého života.
Vypsáno dne:08.11.2005