Seznam

Téma:Rozšířený sniffer agent pro sledování netriviálních komunikačních protokolů
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Ing. Jiří Bíba
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Meziagentní komunikace je základním stavebním kamenem agentních řešení. Visualizace komunikace je potom zásadní jak pro vlastní ladění kódu, tak pro presentaci celkového řešení. Cílem semestralního projektu je rozšíření existujícího sniffer agenta pro multi-agentní platformu JADE (Java Agent DEvelopment framework) či A-globe o funkcionalitu potřebnou k visualizaci meziagentní komunikace v doméně supply chains/e-commerce jako např. sledování kontraktu v netriviálním interakčním protokolu atp.
Vypsáno dne:05.02.2008