Seznam

Téma:Multimediální modelování a simulace biosystémů a bioprocesů
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Stávající podpůrný počítačový systém pro modelování a simulaci biosystémů a bioprocesů pracující v prostředí Matlab - Simulinku doplňte o další modely biosystémů a bioprocesů na úrovni buněčné, orgánové a socioekonomické. Menu sestává z fyziologického úvodu, modelovacího schéma, demo příkladu s výčtem parametrů a vlastní simulace s možností volby parametrů s bohatým grafickým znázorněním odezev modelů a jejich sonifikací.
Vypsáno dne:05.09.2011