Seznam

Téma:Principy fuzzy řízení
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se s principy fuzzy regulátorů. Otestujte a porovnejte jejich vlastnosti na konkrétní regulační úloze. Zhodnoťte dosažené výsledky a závěry pro další výzkum.
Vypsáno dne:16.05.2019