Seznam

Téma:Využití sociálních znalostí v multiagentních systémech
Vedoucí:Prof. Ing. Vladimír Mařík DrSc. Dr.h.c.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Komunity softwarových agentů se vyznačují tím, že agenti mají k dispozici určitou znalost o schopnostech a zátěži jiných autonomních agentů, tedy tzv. sociální znalost. Znalosti tohoto typu se budou v diplomové práci využívat k automatizovanému vytváření koalic, odhalování operujících nebo dokonce nepřátelských agentů. Znalost jazyka JAVA a platformy JADE bude řešiteli výhodou.
Vypsáno dne:14.09.2004