Seznam

Téma:Hledání znalostí v reálných genetických datech
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Příprava a zpracování dat získaných na spolupracujích lékařských pracovištích metodami strojového učení. Jedná se např. o data týkající se výzkumu dědičných chorob. Cílem je na základě průzkumu chorobopisů řady pacientů upřesnit indikační kriteria pro jednotlivé laboratorní analýzy za účelem zefektivění diagnostiky.
Vypsáno dne:28.10.2006