Seznam

Téma:TAC SCM – sdílení informace
Vedoucí:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Ing. Jiří Hodík
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se s projektem Trading Agent Competition – Supply Chain Management (TAC SCM). Navrhněte a v programovacím jazyce JAVA implementujte takové agenty účastnící se hry TAC SCM, kteří budou oproti standartní hře spolupracovat a budou si vyměňovat informace o svých plánech a aktivitách. Uvažujte i neúplné informace a úmyslné i neúmyslné sdělování nepravdivých informací.
(http://agents.felk.cvut.cz
http://www.sics.se/tac/)
Vypsáno dne:09.09.2005