Seznam

Téma:Plánování a přeplánování v reálném čase v prostředí multiagentních systémů
Vedoucí:Ing. Jiří Vokřínek Ph.D., Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Úkolem je navrhnout, implementovat a ověřit rychlé metody plánování a přeplánování v distribuovaném prostředí multiagentních systémů. Testy budou prováděny na systému vyvinutém v jazyce JAVA.
Vypsáno dne:09.09.2005