Seznam

Téma:Vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů
Vedoucí:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s různými agentními systémy. Prozkoumejte možnosti vizualizace sociálních struktur multi-agentních systémů a vizualizaci implementujte v Javě.
Vypsáno dne:30.06.2006