Seznam

Téma:Modelování průchodu světla diamantem
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Petr Prášek
Popis:Pro analýzu výrobních vad a návrh změny technologie výroby je třeba rozumět jevům při průchodu světla broušeným kamenem, například diamantem. Problém má dvě stránky, jednak modelování (raytracing) průchodu světla počítačovým modelem, jednak analýza obrazu laserového paprsku po průchodu kamenem. První část je blízká počítačové grafice, druhý problém spadá do počítačového vidění.

broušené kameny

simulace světla v kameni
Pokyny:Seznamte se s programovým prostředím LADOK.
Navrhněte do prostředí nové moduly a proveďte fyzicky experimenty se skutečnými kameny.
Výsledky obou metod porovnejte a zhodnoťte.
Realizace:SW v matlabu, výzkumná zpráva
Vypsáno dne:16.05.2019