Seznam

Téma:Aplikace znalostních systémů pro zpracování lékařských dat
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s principem činnosti znalostních systémů, jednak využít existující systém FEL-EXPERT pro zpracování a vyhodnocování lékařských dat. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematiku navrhnout, vyvinout a odladit bázi znalostí, která bude umožňovat provádět konzultace ke konkrétním případům. Pro odladění budou poskytnuta data se známým řešením.
Vypsáno dne:02.11.2007