Seznam

Téma:Agenti a Grid
Vedoucí:Prof. Dr. Michal Pěchouček MSc., Martin Rehák Ing. ECP
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Seznamte se s problematikou nasazení agentů v rámci existujících grid systémů. Zmapujte problematiku, porovnejte z tohoto hlediska existující systémy a analyzujte grid systémy jako prostředí pro multiagentní systémy - podle hledisek jako bezpečnost, mobilita, jednoduchost vývoje, otevřenost rozhraní a existující komponenty.
Vypsáno dne:10.05.2005