Seznam

Téma:Detekce a analýza pohybu v obraze
Vedoucí:Ing. Martin Urban Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Detekce a přesná analýza pohybujících se objektů v obrazové sekvenci patří k náročným problémům zpracování visuální informace. V současné době se používá a vyvíjí mnoho odlišných přístupů, od zcela jednoduchých, které předpokládají fixní kameru a minimální změny osvětlení, až po velmi náročná řešení nevyžadující téměř žádná omezení na pohyb kamery, globální a lokální iluminační změny, či na pohyb stínů a odlesků.

V Centru strojového vnímání, v rámci jednoho z řešených projektů, se v současné době vyvíjí pro Fyziologický ústav Karlovy Univerzity systém pro sledování pohybu potkanů v experimentálním bazénku.

V rámci práce na daném projektu se studenti seznámí se základními technikami počítačového vidění, detailněji s nejnovějšími metodami analýzy pohybu v obraze, a ověří si své tvůrčí schopnosti na přesně definované aplikační úloze.

Hlavní typy nabízených úloh k řešení:

1) rozpoznání hledaného objektu ve snímku
2) detekce pohybujícího se objektu v sekvenci snímků
3) sledování (tracking) pohybujícího se objektu v sekvenci snímků / modelování pohybu
4) dynamický model tvaru sledovaného objektu
5) modelování „čistého“ pozadí, globálních i lokálních změn osvětlení a odlesků
6) uživatelské rozhraní vyvíjeného systému

Pozitivní vztah k živým bytostem výhodou.

Odkaz: http://cmp.felk.cvut.cz/~urbanm/wetrat
email: urbanm@cmp.felk.cvut.cz
Vypsáno dne:09.09.2004