Seznam

Téma:Databáze grafoelementů EEG
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EEG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou rozšířit navrženou strukturu databáze pro uchovávání grafoelementů a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť. Hlavním partnerem bude FN Bulovka.
Vypsáno dne:02.11.2007