Seznam

Téma:Inferenční stroj nad ontologií času s využitím databáze
Vedoucí:Ing. Kamil Matoušek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Návrh a implementace inferenčního stroje pro uvažování nad ontologií historických časových určení s využitím relační databáze. Požadavky: AJ, Java, SQL.
Vypsáno dne:22.09.2005