Seznam

Téma:Databáze průběhů EKG
Vedoucí:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je jednak seznámit se s problematikou analýzy EKG, zejména z pohledu popisu charakteristických rysů signálu, jednak se seznámit s metodami využívajícími pro zpracování zmíněné charakteristiky. Hlavním úkolem bude pro definovanou problematikou navrhnout vhodnou strukturu databáze pro uchovávání typických průběhů EKG a implementovat ji, dále ověřit její funkčnost ve spolupráci s již existujícím programem pro klasifikaci. Lékařská data budou získávána ze spolupracujících lékařských pracovišť.
Vypsáno dne:05.02.2010