Seznam

Téma:Pravděpodobnost na kvantových strukturách
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se s metodami popisu kvantových struktur (zejména ortomodulárních svazů) a pravděpodobnosti na nich.
Posuďte možnost využití nově objevených technik při řešení starých otevřených problémů.
Vypsáno dne:16.05.2019