Seznam

Téma:Algebraické a analytické vlastnosti kvantových a fuzzy logik
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se s metodami popisu matematických struktur používaných v kvantových a fuzzy logikách.
Prostudujte důsledky nově dosažených výsledků pro vlastnosti těchto struktur, a to analytické (možnosti aproximace, reprezentace pomocí funkcí) i algebraické (variety, návaznost na jiné typy algeber).
Vypsáno dne:16.05.2019