Seznam

Téma:Metody předzpracování a vizualizace dat
Vedoucí:Ing. Petr Aubrecht Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Data, používaná např. pro data mining, nemají na vstupu dostatečnou kvalitu. Úkolem diplomanta je popsat typické úlohy předzpracování dat, ukázat, jak tyto úlohy realizovat v systému SumatraTT (http://krizik.felk.cvut.cz/sumatra), případně některé části systému sám doplnit.
Vypsáno dne:01.10.2007