Seznam

Téma:Implementace symetricko-perturbačních map pro lokalizaci mobilních robotů
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro automatické budování mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Vypsáno dne:28.06.2007