Seznam

Téma:Znalostní klasifikace
Vedoucí:doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:U široké škály praktických úloh dolování dat a strojového učení máme k dispozici doplňkové informace dostupné ve formě textu nebo strukturované databáze. Cílem tohoto tématického okruhu je využití těchto informací při analýze strukturovaných (nejčastěji 2-dimenzionálních) dat získaných například měřením. Může jít např. o zpřesňování genomických klasifikátorů na základě známé závislosti mezi měřenými veličinami.
Pokyny:Praktický příklad realizace: v systému XGENE.ORG vyvíjeném skupinou IDA využijte existující hierarchie veličin (geny a jejich skupiny) k návrhu klasifikátoru, který tuto hierarchii zohlední.
Vypsáno dne:30.01.2009