Seznam

Téma:Přehled zkoušek neaktivních zdravotnic. prostředků podle tech.norem harmonizovaných k NV 336/2004 Sb
Vedoucí:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Téma je vhodné pro studenty oboru BMI.Téma předpokládá vyhledání norem, identifikace a rozbor jednotlivých požadavků z hlediska zkoušek, zkušebních postupů a měřících přístrojů. Cílem je vytvoření přehledu zkušebních postupů a měřících přístrojů používaných ke zkouškám různých druhů
zdravotnických prostředků např. ve formě metodického postupu.
Během řešení těchto úkolů by se studenti seznámili s:
- zákonnými požadavky platnými pro oblast ZP
- fungováním normalizačního systému a obsahem technických norem pro oblast ZP
- seznámení se s praktickým využitím technických norem jako
zkušebních předpisů při zkouškách ZP
- významem posouzení shody a značení CE pro užití ZP v
lékařské praxi
Spojení na ext.zadavatele: FNekola@ezu.cz
Na katedře bude práci zaštiťovat doc.Nahodil.
Vypsáno dne:07.10.2005