Seznam

Téma:Strojové učení v úloze vyhodnocování očních pohybů
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:1) Prostudujte metodu sběru dat používanou pro vyhodnocování očních pohybů člověka při čtení a popište atributy, které se při této úloze používají.
2) Seznamte se se strukturou existujícího souboru dat z Inferring Relevance from Eye Movements Challenge 2005 – tato data se vztahují k problému výběru správné odpovědi na slovně (písemně) formulovanou otázku z deseti možných psaných alternativ. Realizujte krok “porozumění datům”, kterým začíná cyklus dobývání znalostí a své výsledky řádně dokumentujte.
3) Rozvažte, které metody strojového učení jsou vhodné pro řešení problému “vybrat z nabízených alternativních odpovědí na položenou otázku správnou odpověď na základě analýzy očních pohybů čtenáře”. Jednu z vybraných metod použijte.
4) Kvalitu svého řešení experimentálně otestujte na testovacích datech.

Literatura: J. Salojarvi et al.: Inferring Relevance from Eye Movements: Feature Extraction. Helsinki University of Technology, Publications in Computer and Information Science, Report A82. 3 March 2005
Vypsáno dne:19.09.2005