Seznam

Téma:Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy
Vedoucí:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci evolučního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.
Pokyny:Prostudujte základní principy evolučních algoritmů. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, evoluční strategie, a genetické programování. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní evoluční algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Vypsáno dne:18.09.2006