Seznam

Téma:ROC křivky ve strojovém učení
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:Ing. Lenka Nováková
Popis:Proveďte důkladnou rešerši toho, pro jaké účely se v rámci strojového učení používají ROC křivky. Navrhněte, jak by je bylo možné používat jako prostředek pro redukci počtu uvažovaných atributů či jako rozhodovací kriterium při konstrukci modelu studovaných dat. Navrženou metodu implementujte a otestujte na vhodném typu dat.
Pokyny:viz Popis
Literatura:podle pokynů vedoucí práce
Realizace:rešerše a implementace
Vypsáno dne:28.10.2006