Seznam

Téma:Modelování a sledování identity s pomocí detektoru obličejů ve videu
Vedoucí:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:V Centru stojového vnímání (CMP) je k dispozici kvalitní detektor obličejů ve videu. Vytvořte z jeho pomocí program, který automaticky vytvoří model pro detekovaný obličej a bude sledovat pohyb daného obličeje (osoby) i detektovat nepřítomnost a opětnou přítomnost daného obličeje v obraze. Podobný systém ma řadu aplikací např. při automatické anotaci filmů či sledování pohybu osob.
Pokyny:Seznamte se s metodami reprezentace obličeje (literaturu dodá vedoucí). Vybranou metodu implementujte a oveřte.
Vypsáno dne:10.10.2010