Seznam

Téma:Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro pro výstavbu mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Literatura:http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_2001.pdf http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_1999.pdf http://robot.anu.edu.au/~david/slam2004/ http://www.cas.kth.se/SLAM/toc.html
Realizace:Implementace v C++, Java, Matlab
Vypsáno dne:28.06.2007