Seznam

Téma:Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se s existujícími metodami lokalizace mobilního robotu v prostředí (metody založené landmarkových principech,scan-matchingu,Monte-carlo lokalizaci,bayesovské metody-particle filtry,kalmanův fitr,histogramové metody atd.) Vyberte si dva odlišné přístupy k problematice (základní zdrojové kódy vybraných metod jsou k dispozici) a proveďte kvalitativní srovnání daných metod v různých typech prostředí
Literatura:http://robot.anu.edu.au/~david/slam2004/ http://www.cas.kth.se/SLAM/toc.html
Realizace:Implementační a tesovací charakter práce
Vypsáno dne:28.06.2007