Seznam

Téma:Mapování neznámého prostředí mobilním robotem
Vedoucí:Ing. Libor Přeučil CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Zvolte či navrhněte a implementujte vhodnou metodu pro exploraci neznámého prostředí mobilním robotem. Výsledkem explorace má být mapa volného prostoru, který je dostupný pro pohyb robotu.
Pokyny:Pro realizaci se předpokládá použití laserového dálkoměru, popř. kamery.
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:Návrh, implementace metod (Matlab, C++) a praktický experiment.
Vypsáno dne:28.06.2007