Seznam

Téma:Analýza aktivity jednotlivých neuronů v časové oblasti
Vedoucí:Ing. Marcela Fejtová
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:MUDr. Jakub Otáhal
Popis:Cílem práce je vytvořit komponentu pro vyhledání a analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk potkana. Jedná se o vyhledání hrotů dané charakteristiky ze záznamu jednoho kanálu extracelulárního potenciálu a jejich následná analýza v časové oblasti (frekvence, četnosti, apod.)
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:vytvořit program
Vypsáno dne:16.10.2006