Seznam

Téma:Inkrementální výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:
Pokyny:Seznamte se s různými metodami pro výběr nejvhodnějších atributů pro strojové učení, proveďte důkladný průzkum aktuální nabídky používaných algoritmů prostřednictvím webu a popište základní používané principy. Zvláštní pozornost věnujte efektivitě zmiňovaných algoritmů. Prostudujte literaturu doporučenou vedoucí diplomové práce a implementuje vlastní postup - jako inspirace může sloužit např. metodika popsaná ve článku U. Kaymaka. Ověřte funkci své implementace na vhodných datech.
Literatura:Kaymak Uzay: Incremental Feature Selection for Probabilistic Fuzzy Target Selection, Eunite 2003, pp. 81-90
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:28.10.2006