Seznam

Téma:Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat
Vedoucí:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:
Pokyny:Proveďte prostřednictvím webu důkladný průzkum aktuální nabídky paraleních algoritmů používaných pro dobývání znalostí z dat. Prostudujte doporučenou litearturu a implementujte zvolený algoritmus strojového učení pomocí paralelního algoritmu. Srovnejte výpočetní složitost svého algoritmu s klasickým sekvenčním postupem jak teoreticky, tak na experimentálních datech.
Literatura:M. El-Hajj, O.R. Zaiane: Parallel Association Rule Mining and Minimum Interprocessor Communication, PADD 2003
Vypsáno dne:28.10.2006